• 0342 360 07 51 / 1425

Türkiye  Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanlığı  himayelerinde  ve  Aile  ve  Sosyal  Hizmetler Bakanlığı  ev  sahipliğinde  gerçekleştirilecek  "2023  Engelsiz  Yaşam  Fuarı  ve  Farkındalık  Zirvesi"nin, The  İstanbul Expo organizatörlüğü ile "Dünya Engelliler Günü" olan 3 Aralık tarihini de kapsayan 30 Kasım-03  Aralık  2023  tarihleri  arasında  İstanbul  Fuar  Merkezinde  düzenleneceği  belirtilerek  tüm üniversitelere  söz  konusu  fuara  ilişkin  duyurunun  yapılması  ve  katılımlarınızın  teşvik  edilmesi istenilmiştir. 

Söz konusu fuara katılım hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.