• 0342 360 07 51 / 1425

Gaziantep Üniversitesi ve T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı arasında imzalanan “Engellileri Tanımaya Var mısın?” adlı eylem 3.1 Gençlik Değişimleri Projesi kapsamında Romanya, Polonya, İspanya, Azerbaycan, Türkiye ve Suriye’den gelen toplam 40 genç Gaziantep Üniversitesi’nin ev sahipliğinde bir hafta boyunca engelli bireylerin hayatlarını ve ihtiyaçlarını anlamaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmişlerdir. 5 değişik sivil toplum kuruluşunun katıldığı projede gençler yeni ortaklık ve yeni proje fikirleri oluşturmuşlardır.  
    Avrupa Birliği projeleri aracılığı ile Gaziantep’in Uluslararası arenada tanınmasını sağlayan Gaziantep Üniversitesi, üniversiteli gençlerin başka kültürleri tanıyabilmeleri ve kendi kütlülerini tanıtabilmeleri, Türkiye ve diğer ülkeler arasında bir kültür köprüsü kurulması konusunda önemli bir adım atmıştır. 

   

 

 

Proje No: TR–3/1–117–2009-R3

Yasal Temsilci: Prof. Dr. Fahrettin Göğüş

Proje Sorumlusu: Nur İncetahtacı Günal

Faaliyet Tarihi: 16-23 Kasım 2009