• 0342 317 14 84

 

   Bu birimin amacı, Gaziantep Üniversitesi'nde öğrenim Gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere, Gaziantep Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde Engelli Öğrenci Birimi yapılanmasını ve çalışma esaslarını düzenlemektir.