• 0342 360 43 72 / 2780

Bilinen Engelli Öğrenci Sayısı : 54 Kişi

Engelli bir öğrenci desteğe başvurduğunda prosedür nedir?
a - ) Sağlık Raporu istenir.
b - ) Özürü özelindeki ihtiyaçları belirlenir.
c - ) Gerekli desteklerin sağlanması için birimlerle işbirliği yapılır.

Öneriler ve takip süreci?
Öğrencinin özürü ve uygulanan ders/sınav uygulamaları bölümüne ve engelli öğrenci akademik danışmanına her dönem başı yazılı olarak bildirilir. Belirli aralıklarla kendisi, yakın çevresinden (aile, akademik danışman, eğitmenler vs.) bilgi alınarak takip edilir.

Engelli öğrencilerle iletişim nasıl kurulur? Gizlilikleri nasıl korunur?
a - ) Birebir görüşme, duyuru, etkinlikler
b - ) Biriminde toplanan kişisel bilgiler dosyalanır. Öğrencinin izni olmadan hiçbir şekilde dışarıyla
paylaşılmaz. Hakkında birimler arası yapılan yazışmalar "GİZLİ" notu ve kapalı zarf olarak gönderilir.

Engelli Öğrenci EÖB hakkında bilgiye nasıl ulaşır?
a - ) Üniversite tanıtım katalogu
b - ) Kesin kayıt klavuzu
c - ) Kayıtlarda dağıtılan öğrenci kılavuzu, birim bilgi formu ve afi?
d - ) Web sayfası, broşür ve duyurular