• 0342 360 43 72 / 2780

   Toros Üniversitesi ev sahipliğinde, 25 - 26 Mayıs 2022 tarihinde zoom uygulaması üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Engelsiz Yaşam Kongresi” ile ilgili tüm gelişmelere ve programla ilgili detaylı bilgilere "www.intl-barrierfreeliving.com"  linki üzerinden ulaşılabilmektedir.

 Bilgilerinize sunar, uygun  görülmesi durumunda kurumunuzun ilgili  birimlerinde duyurulmasının sağlanması hususunda gereğini arz/rica ederim.